اطلاعیه تأسیس مقطع دوم در حوزه علمیه انگلیس

حوزه علمیه انگلستان که با هدف آموزش دروس حوزوی و معارف اسلامی مطابق با نیازهای جوامع غربی تاسیس شده است، در مقطع ابتدایی در یک چهار ساله، به تربیت علاقمندان به دروس حوزوی ومعارف دینی می پردازد.

این مرکز آموزشی دینی تاکنون سه دوره فارغ التحصیلی داشته، و دانش آموختگان آن خوشبختانه توانسته اند در بسیاری از مراکز و جوامع اسلامی در غرب منشأ اثر باشند.

از آنجا که دوره چهارساله برای بسیاری از علاقمندان فراگیری علوم اسلامی، یک دوره مقدماتی محسوب می شود وطبیعتا نمی تواند روح تشنه علاقمندان به معرفت دینی را سیراب نموده و آنان را در پاسخگوئی به شبهات دینی توانمند سازد، و از طرف دیگر، هجرت به حوزه علمیه قم برای همگان میسر نیست، حوزه علمیه انگلیس با استعانت از خداوند متعال و تحت عنایات حضرت ولی عصر امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) اقدام به تاسیس «مقطع دوم» نموده است.

  • موضوع و متون آموزشی

1- در این دوره، در موضوع علم  فقه،  کتاب مکاسب شیخ انصاری (ره) به صورت تحلیلی آموزش داده خواهد شد و طلاب با مسائل فقهی نوظهوری که خواستگاه آن ها غالبا غرب می باشد، به شکل استدلالی آشنا خواهند گردید.

2- همچنین در موضوع علم اصول فقه، کتاب الوسیط حضرت آیه الله سبحانی، به صورت تخصصی تدریس و مبانی این علم به شکل کاربردی آموزش داده خواهد شد.

3- یکی از رسالت های خطیر حوزه های علمیه، آشنا نمودن طلاب با مبنای عقیدتی و علم کلام است. آنها در این دوره، با مبانی کلام امامیه بر اساس کتاب کشف المراد به شکل تحلیلی  آشنا خواهند شد.

4- از جهتی، مباحث کلامی با مباحث فلسفی ممزوج بوده و بدون فلسفه اسلامی، نمی توان به عمق براهین کلامی رسید، آموزش فلسفه اسلامی نیز بر اساس کتاب نهایه الحکمه علامه طباطبائی در لیست موضوعاتی قرار دارد که در این دوره بصورت تخصصی آموزش داده خواهد شد.

5- از آنجا که غرب، مهد پیدایش شبهات دینی و خواستگاه مباحث کلامی چون پلورالیسم، هرمونوتیک، سکولاریزم، بشری بودن وحی و غیره است، موضوع آموزش فلسفه دین هم به عنوان یکی موضوعات مورد توجه حوزه علمیه انگلیس است و طلاب حوزه در این مقطع می توانند با مباحث فلسفه دین در غرب بصورت عمیق آشنا شده و دیدگاههای صاحب نظران مختلف در این عرصه را مورد نقد و بررسی قرار دهند.

این دوره، متن و تحقیق محور بوده و طلاب موظف خواهند بود هر هفته، کار پژوهشی و تحقیقاتی ارائه نمایند.

  • مدت و زبان دوره

این دوره سه ساله بوده، و دروس به دو زبان انگلیسی و فارسی (در کلاس های جداگانه) ارائه خواهد شد.